DİĞER SİGORTA HİZMETLERİMİZ
Yurtdışı Seyahat Sigortası
Seyahat sırasında karşılaşılabilecek sorunları tek bir poliçe ile kapsayan, Yurtdışı Seyahat Sigortası ile aşağıdaki tabloda belirtilen asistans teminatlarına ilave olarak vefat ve kalıcı sakatlık teminatlarını içeren Ferdi Kaza ürünü de isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilir.

Kapsam bilgileri

Asistans hizmetleri

Geniş kapsamlı

Dar kapsamlı

Dar kapsamlı muafiyetli

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi

Azami limit 30.000 Euro

Azami limit 30.000 Euro

Azami limit 30.000 Euro
(herbir hasarda 150 Euro muafiyet uygulanır.)

Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli

"

"

"

Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil

"

"

"

Vefat eden sigortalının nakli

"

"

"

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

"

"

Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması

200 Euro
Max 5 gün

-

-

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati

Sınırsız

-

-

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması

200 Euro
Max 5 gün

-

-

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

-

-

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

-

-

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması

Sınırsız

-

-

Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

350 Euro

-

-

Gecikmeli bagaj

100 Euro

-

-

Kanuni işlemlerle ilgili kefalet

(Borç Olarak) 5.000 Euro

-

-

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Sınırsız

-

-

 
     Kargo Adresi : Karacaoğlan Mah. 6173 Sok. No:4 Işıkkent- Bornova /İZMİR (EDAK Binası)       Telefon: 0553 619 1115       E-Mail: bilgi@teksigorta.com.tr