ECZANE SİGORTASI
Eczacıların karşılaşabileceği tüm riskleri tek bir poliçe ile kapsayan, önemli avantajlara sahip Eczane Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:

[] Yangın
Sigortalının ve üçüncü şahısların kusuru nedeniyle, eczanede veya eczane yakınında çıkan bir yangın sonucunda alev, duman ve isin vereceği zararlar, söndürme çalışmaları sırasında meydana gelebilecek hasarlar.
[] Yıldırım
Sigortalı eczaneye isabet eden yıldırım nedeniyle oluşabilecek hasarlar.

[] İnfilak
Sigortalı eczanede veya yakınlarında meydana gelen doğalgaz, tüpgaz, havagazı, kalorifer kazanı ve benzerinin patlaması sonucu oluşabilecek hasarlar.

[] Dahili su
Sigortalı eczanedeki su tesisatının patlaması veya kar, yağmur gibi dış etkiler nedeniyle çatıdan suların sızması, taşması sonucu doğabilecek hasarlar.

[] Sel ya da su baskını
Sel baskını nedeniyle sigortalı eczanenin uğrayabileceği hasarlar.

[] Fırtına
Fırtına veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği/attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

[] Grev, lokavt, terör
Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle sigortalı eczanede meydana gelebilecek hasarlar.

[] Deprem
Deprem nedeniyle sigortalı eczanede meydana gelebilecek hasarlar.

[] Yer kayması
Yer kayması veya toprak çökmesi nedeniyle sigortalı eczanede meydana gelebilecek hasarlar.

[] Araç çarpması
Her türlü kara, hava ve deniz aracının sigortalı eczaneye çarpması durumunda meydana gelebilecek hasarlar.

[] Duman
Yangın dışı bir nedenle; örneğin, ısıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın sigortalı eczaneye verebileceği hasarlar.

[] Kar ağırlığı
Sigortalı eczanenin çatısında biriken karın ağırlığı nedeniyle binaya ve içindeki, sigortalının mal varlığına gelebilecek her türlü hasar.

[] Enkaz kaldırma
Sigortalı eczanede yangın nedeniyle doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.

[] Alternatif işyeri masrafları
Yangından dolayı sigortalı eczane kullanılamaz duruma gelirse, onarım tamamlanıncaya kadar işin geçici olarak başka yerde sürdürülebilmesi için, belli bir limit dahilindeki masraflar.

[] Kiracı mali sorumluluk
Binada kiracı olarak bulunuluyorsa, sigortalının, kiralanana verebileceği zarar ya da kira kaybına neden olmasından doğabilecek sorumluluk.

[] Komşuluk mali sorumluluk
Sigortalının yangın, infilak ve dahili su hasarı nedeniyle komşu bina ve mallara verilebilecek hasarlardan doğabilecek sorumluluk.

[] Kira kaybı
Yangın hasarı nedeniyle sigortalı eczanenin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, eczanenin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

[] Hırsızlık
Hırsızın girmesi ya da girmeye teşebbüsü nedeniyle, sigortalı eczanede ortaya çıkan mal '" kaybı ve zararlar.

[] Kasa yangın
Sigortalı eczanede bulunan kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve resmi reçetenin yanması sonucu oluşabilecek hasarlar.

[] Kasa Hırsızlık
Sigortalı eczanede bulunan kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve resmi reçetenin çalınması sonucu oluşabilecek kayıplar.

[] Cam kırılması
Sigortalı eczanede bulunan kapı, pencere, vitrin ve tezgah camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

[] Ferdi kaza
Sigortalı eczanede çalışan ve/veya sigortalının evinde ikamet eden 5 kişinin, herhangi bir kaza sonucu maruz kalacağı maddi ve bedeni zararlar ve/veya tedavi giderleri.

[] Eczacının mesleki sorumluluğu
Sigortalı eczacının ve o eczanede çalışanların, mesleki faaliyetlerinden dolayı, üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararlardan doğan sorumluluk.

[] Elektronik ekipman
Sigortalı eczanedeki yazarkasa, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların çalışırken uğrayabileceği arızalardan doğabilecek hasarlar.

[] Resmi Reçete ve Kupürler
Sigortalı eczanede, devlete teslim edilmek üzere resmi girişi yapılmış olan reçete ve kupürlerin sigorta konusu hasarlara aldığı zararlar.

[] SGK Fatura Kesintileri
 
     Kargo Adresi : Karacaoğlan Mah. 6173 Sok. No:4 Işıkkent- Bornova /İZMİR (EDAK Binası)       Telefon: 0553 619 1115       E-Mail: bilgi@teksigorta.com.tr