KONUT SİGORTASI
Karşılaşılabilecek riskleri tek bir poliçe ile kapsayan, büyük avantajlara sahip Konut Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:

[] Yangın
Evde ya da komşunun evinde çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da ev eşyalarına verebileceği zarar.

[] Yıldırım
Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

[] İnfilak
Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

[] Dahili su
Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek maddi hasarlar.

[] Sel ya da su baskını
Sel ya da su baskınında evin uğrayabileceği zararlar.

[] Fırtına
Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

[] Dolu
Dolu yağışı sebebiyle sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek hasarlar.

[] Grev, lokavt, terör
Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle evde meydana gelebilecek hasarlar.

[] Kapkaç ve gasp
Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda, yanlarında bulunan kişisel eşyalarının çalınması veya zarara uğraması ve tedavi teminatı.

[] Deprem
Deprem nedeniyle evde meydana gelebilecek her türlü hasar.

[] Yer kayması
Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle evde meydana gelebilecek her türlü hasar.

[] Araç çarpması
Her türlü kara, hava ve deniz aracının eve çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

[] Duman
Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.

[] Kar ağırlığı
Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek hasarlar.

[] Cam kırılması
Evde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

[] Enkaz kaldırma
Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.

[] Komşulara karşı sorumluluk
Yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

[] 3. şahıslara karşı sorumluluk
Sigortalının, konutta 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

[] Mal sahibine karşı sorumluluk
Bina sigortalıya ait değilse, o evde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

[] Hırsızlık
Hırsızlık sonucu çalınan eşyalar ve (poliçedeki limitler doğrultusunda değerli mücevherat, antika, elektronik ve optik eşyalar, kürkler, halılar, tablolar) hırsızın eve girerken verebileceği zararlar. Ev eşyası arasında bulunan sanat eserleri, kolay taşınabilen antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri, toplam eşya sigorta bedelinin %30'u ile sınırlıdır.

[] Kira kaybı
Yangın hasarı nedeniyle, oturulan evin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

[] Geçici ikametgah
Sigortalı konutta meydana gelen hasar sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının geçici nitelikteki bir konut için, 7 gün ve üzerindeki tamir ve yeniden inşa masrafları. (Doğal afetlerde geçerli değildir.)

[] Kasa
Evdeki kasanın içinde bulunan ve poliçede belirtilen kıymetli eşyalara, limitler dahilinde yangın, hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sırasında verilebilecek zararlar teminata dahil olup, kasa dışında bulunan kıymetli eşyalara da Değerli Eşya Teminatının %10'u kadar güvence verilmiştir.

[] Ferdi kaza
Poliçede belirtilen limitler dahilinde, aile bireylerinin uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri.

[] Misafir teminatı
Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların, belirli limitler dahilinde teminat altına alınması.

[] Kiracılar için dekorasyon teminatı
Teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle kiracının yaptığı dekorasyon masraflarının, isteğe bağlı olarak güvence altına alınması.

[] Elektronik cihaz ve elektrik hasarları
Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının, video kamera, fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, konutta bulunan ses ve görüntü sistemleri ve kişisel bilgisayarlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararlar.

[] Yeni değer güvencesi
Poliçedeki sigorta bedellerinin yeni satın alma değeri üzerinden olması şartıyla, ev ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden sigortalıya ödeme yapılır.

[] Enflasyon güvencesi
Sigorta bedeli DİE Tüketici fiyatları artış oranında korunmaktadır.

[] Konut sigortası acil yardım
Sigortalı konutta ihtiyaç duyulan anda, tesisat, elektrik, çilingir ve cam hizmetleri için Aviva Sigorta Konut Yardım’a 0216 444 28 00 numaralı telefondan, Axa Sigorta Konut Yardım’a 0216 444 1 999 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

[] Hasarsızlık indirimleri
Hasarsız geçen yıllarda prim ödemelerinizde cazip indirim oranları sağlanır.

[] Özel indirimler
Hırsızlık teminatı için çelik kapı, demir parmaklık, güvenlikli site ve oturulan kata bağlı olarak özel indirimler uygulanmaktadır. Dahili Su teminatı için ise bina yaşına bağlı olarak özel indirimler uygulanmaktadır.

 
     Kargo Adresi : Karacaoğlan Mah. 6173 Sok. No:4 Işıkkent- Bornova /İZMİR (EDAK Binası)       Telefon: 0553 619 1115       E-Mail: bilgi@teksigorta.com.tr