AXA SİGORTA SAĞLIK PLANLARI
Neden Sağlık Sigortası…

Özel sağlık sigortaları lüks bir ürün değil aksine en önemli ihtiyaçlarımızdan biridir…
 • Doktor ve hastane seçimi özgürlüğü.
 • İsim yapmış hekimlere ulaşım.
 • Sağlık hizmeti almak için sıra beklenmez.
 • Yurt dışında geliştirilen en son tedavi ve teknolojiler özel hastanelerde.
 • Kaliteli hizmet alınması.
Neden Kristal Planlar…

Ayakta Tedavi Örnek İşlem Ücretleri:
 • Doktor Muayene : 80 - 150 TL
 • İlaç (ortalama bir reçete) : 20 – 100 TL
 • Kan tetkikleri : 100 – 250 TL
 • Röntgen : 70 – 150 TL
 • MR : 250 – 500 TL
Yatarak Tedavi Örnek İşlem Ücretleri:
 • Kalp Ameliyatları : 20.000 - 60.000 TL
 • Kanser Tedavisi: 30.000 – 400.000 TL
 • Organ Nakli : 100.000 – 300.000 TL
 • Yoğun bakım yatışı : Günlük 2.000 – 3.000 TL
 • Bel – boyun fıtıkları ameliyatı : 8.000 – 25.000 TL
 • Guatr ameliyatı : 6.000 – 9.000 TL
 • Diz ameliyatları : 6.000 – 15.000 TL
 • Apandisit ameliyatı : 5.000-8.000 TL
SAĞLIĞIM KRİSTAL
Yaş  Erkek Kadın
0      331 TL     331 TL
12      311 TL     311 TL
24      390 TL     405 TL
30      435 TL     479 TL
35      454 TL     508 TL
40      541 TL     572 TL
50      959 TL     959 TL
55   1.221 TL  1.221 TL

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL
Yaş  Erkek Kadın
0 271 TL 271 TL
12 249 TL 249 TL
24 301 TL 313 TL
30 337 TL 370 TL
35 351 TL 392 TL
40 418 TL 440 TL
50 733 TL 733 TL
55 931 TL 931 TL

KRİSTAL PLANLAR HANGİ TEMİNATLARI KAPSIYOR

Hastane yatışları ve ameliyatlar

Sigortalının ameliyat ya da ameliyatı gerektirmese de bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumları karşılar.
• Ameliyat ( Operatör, ameliyathane, anestezi)
• İlaç, serum, pansuman, bandaj, alçı,
• Doktor takip ve konsültasyon masrafları;
• Hastalığın takibi için gereken tanısal işlemleri (Görüntüleme, MR, Tahlil vb)
• Tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderlerini kapsar.

Yoğun Bakım

Sigortalının yoğun bakım ünitesinde geçirdiği süre içinde yapılan her tür girişimi kapsar. Yıllık 90 güne kadar karşılanır.

Kemoterapi, Radyoterapi

Kanser vakalarının gerektirdiği kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç, hastane ve doktor ücretlerini karşılar.

Koroner Anjiyografi

Diyaliz

Böbrek yetmezliği sonucu gereken diyaliz tedavisine ilişkin diyaliz seansı ve bu tedavi yönteminin gerektirdiği ilaç, hastane ve doktor ücretlerini karşılar.

Küçük Müdahale

Sigortalıya hastanede yatmayı gerektirmeden yapılan küçük cerrahi işlemleri ve girişimleri kapsar. Aşağıda bazı örnekler mevcuttur.
149 birime kadar (149 birim dahil) olan tüm cerrahi işlemler,
Pansuman, dikiş atma, enjeksiyon, aşı ve serum uygulaması,
Oksijen verilmesi, mide yıkanması, kulak yıkama,
Abse açılması,
Koterizasyon, Kriyoterapi,
Tırnak çekimi,
Ben alımı,
Acil Tanımındakiler,

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi

Geçirilen ameliyat sonrası eklem ve vücut fonksiyonlarının normale dönmesi için yapılan fizik tedavi işlemlerini kapsar. Anlaşmalı Kurumda gerçekleşmesi kaydıyla, yıllık 15 seans ile sınırlı olarak ödenir. Tedavi bedelinin %80?i karşılanır.

Yardımcı Tıbbi Malzeme

Koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, tabanlık, buz kesesi, ortopedik destekleyiciler, işitme cihazı giderlerini kapsar.

Evde Bakım Hizmeti

Sigortalının hastanede yatmasını takiben tıbben gerekli olan durumlarda evde bakım hizmetlerini kapsar.

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi

Trafik kazası sonucu, çene cerrahisi uzmanları tarafından yapılan ağız ve çene bölgesi ile ilgili muayene, her türlü röntgen ve ameliyatlar kapsar. Tedavi masraflarının ödenebilmesi için kazanın oluş şeklini, nedenini belirten ve yetkili resmi makamlardan alınan kaza raporunun ibraz edilmesi ve tedavinin anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda yapılması şarttır.Başvuru için iletişim bölümümüzden ya da teklif formu bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.
 
     Kargo Adresi : Karacaoğlan Mah. 6173 Sok. No:4 Işıkkent- Bornova /İZMİR (EDAK Binası)       Telefon: 0553 619 1115       E-Mail: bilgi@teksigorta.com.tr